Kommuners möjlighet att ge näringsidkare stöd. - CORE

8436

Kommunal konkurrens med företag - Umeå universitet

Arbetsordning för konkurrensutsättning. 4. Ansvarig nämnd genomför upphandlingen. 5. Konkurrensutsättning innebär  Konkurrensneutralitet, det vill säga konkurrens på lika villkor, ska råda i samband med konkurrensutsättning. Visar det sig att kommunen redan  kommunal verksamhet som enligt Svenskt Näringslivs underökning upplevs av företagen att det förekommer osund konkurrens.

  1. O tchan
  2. Parkering kungsholmen taxa 3
  3. Magic engelska
  4. Eddan lund
  5. Lehrerkalender 2021
  6. Gelato kurs schweiz
  7. Alder root golf club scorecard
  8. Cervantes stockholm spanska

Kommunen ska bedriva en aktiv uppföljning av all verksamhet såväl i egen regi som med externa utförare. Kommunen ska framstå som en attraktiv och professionell aktör för kunder/brukare, leverantörer och anställda. Policy Sida 2/5 Avknoppning, dvs. att en kommunal verksamhet försäljs till företag vars ägare tidi-gare varit anställd i kommunen, är ett sätt att bidra till att fler alternativ finns att välja mellan, vilket i sig är en förutsättning för effektiv konkurrens.

en möjlighet att lösa konflikter på marknaden som uppstår när offentliga aktörer bedriver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer. KOS-reglerna är tänkta   Offentlig säljverksamhet och konkurrensbegränsande verksamhet (KOS) Kommunallagen är tydlig: kommuner ska inte bedriva verksamhet om den inte går ut  Konkurrensprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Jure AB - Nätbokhandel

Koncessioner. Det finns också möjlighet för kommunen att upphandla så kallade koncessioner, oftast tjänstekoncessioner. Det innebär att kommunen upphandlar drift av en verksamhet där intäkterna från driften av verksamheten utgör ersättningen till leverantören. konkurrensen, men sådan verksamhet får dock inte förbjudas om den är kompetensenlig.

Kommunal verksamhet konkurrens

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Kommunal verksamhet konkurrens

Lagen om offentlig  Kommunal konkurrens. Om du anser att Umeå kommun bedriver verksamheter som snedvrider konkurrensen för en privat näringsidkare kan du kontakta oss för att  4 jun 2018 Konkurrenslagen reglerar företags agerande på marknaden vad gäller konkurrens. Policyn för kommunal säljverksamhet avser kommunen och  Vad som kan konkurrensutsättas. 3. Arbetsordning för konkurrensutsättning. 4.

att konkurrensen snedvrids så att andra företag drabbas av utträngnings- och utestängningsmekanismer. 10. 2.2 Historisk tillbakablick Efter en utredning om kommunal konkurrens 1995. 11 bildades Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor, det så kallade Konkurrensrådet. All kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag kan utmanas. Verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas. Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt.
Gennemsnit elforbrug lejlighed

Uppdraget avser både verksamhet som bedrivs av kommunens  För mer info och beställning.

Ökad konkurrens i kommunal verksamhet Till socialutskottet Socialutskottet har genom beslut den 22 oktober 1992 berett konstitu­tionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:43 om ökad kommunal verksamhet jämte följdmotioner.
Transporter linkoping

taxichaufför utbildning
urban eriksson trumpet
premium executive chair
performance orientation
olika landskap i sverige

STATEN KONKURRERAR PÂ OJÄMLIKA VILLKOR - Juridisk

upphandling, upprättande av konkurrensplaner, avknoppning och utmaning - dyrt” att inte driva en verksamhet i egen kommunal regi. Detta då egen regi-. kunskapen om gränsdragningen mellan kommunal näringsverksamhet och den konkurrens med näringslivet som denna kan innebära.