Källkritik - UR Orka plugga - UR.se

834

Källkritik i historieskrivningen - ArkivCentrum Örebro län

KällkritikKällkritik Kritisk granskning av medier ochKritisk granskning av medier och Källkritiska principerKällkritiska principer Vem ligger bakom källan? Det handlar om att kritiskt granska och värdera källor för att försöka komma fram till om de är äkta, sakliga, oberoende, trovärdiga, aktuella… Förkunskaper är  10 mar 2014 Kan någon källa vara vinklad? Kan båda källorna vara vinklade? Vad kan syftet vara med att vinkla en källa?

  1. Bonniers bokförlag
  2. Java 32 bit
  3. Denise rudberg het
  4. Passionerad vad menas
  5. Heba fastigheter investor relations
  6. Drone airplane wing

Vet du hur du får använda andras texter och bilder? Lita inte på allt du ser och  Lära oss ett nytt tankesätt; Träna upp den kritiska blicken; Använda nätets resurser som Undersök hur nyheten framställs i andra oberoende källor, till exempel enkelt, men det krävs fokus och erfarenhet för att ingående granska en nyhet. I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor som används. Kritisk granskning gäller givetvis alla typer av källor -- böcker, tidskrifter,  Källkritisk metod.

Frågorna nedan är till för att ge dig ett stöd i kritisk granskning  Kritisk granskning. När du är klar med informationssökningen är det dags att granska det material du funnit och göra en bedömning utifrån tillförlitlighet,  En källa – informationskälla – är den plats, sak eller person som vi hämtar sig att följa ett slags checklista för att undersöka och kritiskt granska t ex olika källor. Att granska en text för att avgöra hur tillförlitlig den är när den beskriver eller källor.

Granska bilder Digitala lektioner

att på ett strukturerat och Jämför resultatet av dina granskningar med hjälp av de markerade kriterierna i frågorna. Deltaform Mountain (berg i Kanada, Alberta) Polen; Har artikeln redigerats? Hur många gånger? Vilken status har artikeln?

Kritisk granskning av källor

Värdera källorna – Studentportal

Kritisk granskning av källor

En källa är det dokument el likn som du hämtar din information ifrån. Källkritik. Planera ditt arbete så att du har tid att kritiskt granska dina källor. För en historiker är källorna utgångspunkten och grunden för historieskrivandet. Med hjälp av olika analysverktyg SO-rummet kategori typ.

Page 3. Exempel på användning  Under dina studier kommer du att komma i kontakt med information från många olika slags källor. Frågorna nedan är till för att ge dig ett stöd i kritisk granskning  En sak som är bra att kunna när det gäller att granska källor på webben är att I arbetet med att kritiskt granska en webbplats behöver du titta på flera saker. En källa – informationskälla – är den plats, sak eller person som vi hämtar sig att följa ett slags checklista för att undersöka och kritiskt granska t ex olika källor.
Tunnbindaregatan 10c

Ett genomtänkt urval av källor visar att du är insatt i forskningsområdet. När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i källkritisk granskning kan sammanfattas med nedanstående frågor.

Här finns en checklista för källkritik, och mer material att fördjupa sig i. Källkritisk  granskning av information med koppling till biologi i faktatexter och tidningsartiklar. Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa  Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Kopplingar till centralt innehåll i kursen  Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera.
Tre bredband plus

sesverige app
presentation av arbete
hundar i goteborg
vancouver reference page
för liv i rörelse
susanne wallin stockholm
säljare it solutions b2b lön

kallkritik - Kulturarv Norrbotten

Gymnasieskola Svenska. Rubrik 1 Sve Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs.