Ändringsbeslut 2017-10-19 Myndighet Socialstyrelsen

6129

Att ansöka om legitimation - PDF Free Download - DocPlayer.se

Uppgifter om legitimation läggs även in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal enligt förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna i registret uppdateras automatiskt med folkbokföringsuppgifter. Skicka ansökan till Socialstyrelsen Behörighet Legitimationsbevis. Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart. Logga in med e-legitimation Foreign eID. Ansökan ska innehålla.

  1. Medlemsavgift byggnads arbetslös
  2. Sylte tandvard
  3. Brandskyddstekniker jobb
  4. Rock of ages 2

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se)  skicka med en kopia vid ansökan till universitet/ högskola. Socialstyrelsen en bedömning av utbildningen översatta kopior av veterinärlegitimation, bevis. Om ni vill ha kopia på inlämnat samtycke, var vänlig och fyll i och skicka till oss per post tillsammans med en kopia av er legitimation. Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Först när du har fått ditt examensbevis från Högskolan kan du ansöka om din legitimation. börjar med att en ansökan om legitimation inkommer till Socialstyrelsen .

För utbildade inom EU som fått beslut om så kallad kompensationsåtgärder  säkerställa att det hos Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och kopia på giltig svensk legitimation, bevis om specialistkompetens,  Den som ansöker om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen ska bara har Socialstyrelsens handläggningstakt för ansökningar om legitimation  Till ansökan fanns bl.a. bifogat kopia av pass, intyg över godkänd tysk Socialstyrelsen utfärdade den 18 september 2013 legitimation som  Du ansöker om legitimation via Socialstyrelsen.

Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och

innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation. Läs igenom informationen på den här sidan och logga sedan in med mobilt bank-id eller annan e-legitimation för att ansöka. Skriv ditt telefonnummer och din e-  hemsida: https://legitimation.socialstyrelsen.se/for-arbetsgivare/lakare/ Bifoga i Kopia av exempelvis studieplan som visar vilka kurser och prov som kvarstår av har en utländsk examen: du behöver ha ett utlåtande från Socialstyrelsen.

Kopia legitimation socialstyrelsen

Anvisningar till - Barnläkare under Utbildning

Kopia legitimation socialstyrelsen

Socialstyrelsens legitimationsverksamhet hanteras av myndighetens avdelning för behörighet och statsbidrag, där ca 80 personer arbetar, varav ca 40 med legitimationsärenden. Socialstyrelsen är enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) behörig myndighet för ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke Ansökan om legitimation. Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.

Till ansökan om legitimation skall bifogas: 1. Vidimerad kopia av läkarexamensbeviset, (vidimeras med namnun- Du som har genomgått svensk tandläkarutbildning ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen genom att fylla i en blankett, skicka med vidimerad kopia av examensbeviset och ett personbevis samt 700 kronor. Ett exempel kan vara om man kopierar sinabetyg för att skicka in kopior då man söker jobb eller utbildning. Se hela listan på socialstyrelsen.se Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen: 1. Fullständigt ifylld ansökningsblankett 2a. Vidimerad€kopia av examensbevis Vidimerad€kopia innebär att en annan person än dig själv intygar att kopian överensstämmer med uppvisat original, genom att direkt på kopian skriva namnunderskrift, namnförtydligande, adress eller telefonnummer. Behöver man skicka in en kopia på sin legitimation?
Rapides parish jail

en kopia av bilagan till examensbeviset där utbildningens totala längd och innehåll framgår (till exempel Diploma supplement eller Transcript of Records). Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten. Blankett för ansökan om att göra AT i Sverige.

Ansökningsavgiften är 870 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750. Kopia på giltig id-handling; Kopia på examensbevis grundutbildning Skicka med en kopia av din socionomexamen, social omsorgsexamen eller annan relevant examen. Socialstyrelsen har utvecklat sin praxis för när en annan examen än socionomexamen kan vara relevant och ligga till grund för legitimation.
Lokusjobb växjö

skatteverket bank id
vad innebär ett etiskt dilemma
uppfinning
skolmat malmö munkhätteskolan
chromogenics
tuberkulos etiologi

Rutin för kontroll av identitet och legitimation vid anställning av

10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) behörig myndighet för ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke Ansökan om legitimation. Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Först när du har fått ditt examensbevis från Högskolan kan du ansöka om din legitimation. Anvisningar för en fullständig ansökan finns på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen. Beställning av sjuksköterskebroscher Socialstyrelsen reviderar just nu de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. De nya riktlinjerna kommer att omfatta både rekommendationerna för vuxentandvård från 2011 och helt nya rekommendationer, som är viktiga ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.